DZIAŁAJMY WSPÓLNIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI

Szanowni Państwo,

Podczas moich spotkań przedwyborczych, wielu z Państwa podnosiło problem braku konsultacji działań Gminy
w sferze gospodarczej z lokalnymi przedsiębiorcami, reprezentantami stowarzyszeń czy organizacji pracodawców.

To właśnie lokalni przedsiębiorcy mają wiedzę i doświadczenie, którymi mogliby się podzielić z władzami samorządowymi oraz współtworzyć kierunek  rozwoju gospodarczego Gminy.

Po objęciu stanowiska Burmistrza, chciałbym powołać Sulechowską Radę Przedsiębiorczości. Powołana Rada byłaby organem opiniodawczo-doradczym, reprezentujący przedsiębiorców i lokalne środowiska gospodarcze
w zakresie konsultowania spraw dotyczących rozwoju sfery gospodarczej Gminy. W skład Sulechowskiej Rady Przedsiębiorczości weszli by m.in. lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele największych zakładów zlokalizowanych na terenie gminy, reprezentanci lokalnych stowarzyszeń przedsiębiorców, i inne osoby, które wyrażą wolę udziału w pracach Rady.

Członkowie Rady mieli by służyć swoim doświadczeniem i wiedzą, wspierając Burmistrza w rozwiązywaniu problemów przedsiębiorczości. Mogli by oni również inicjować projekty dotyczące gospodarki Gminy. Działalność Rady będzie wsparciem dla Burmistrza w tworzeniu jak najlepszych warunków służących rozwojowi przedsiębiorczości, aktywizacji gospodarczej Gminy oraz promocji nowych instrumentów wspierających rozwój gospodarczo-społeczny.

Współdziałanie środowiska samorządowego i biznesowego prowadzi do lepszego, bardziej świadomego i odpowiadającego potrzebom społecznym, planowania i podejmowania działań pro-społecznych i pro-rozwojowych, co z punktu widzenia mieszkańców jest niezbędne.

DZIAŁAJMY WSPÓLNIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI.

 

Z poważaniem

Kandydat na Burmistrza Sulechowa

Wojciech Sołtys